Greenwheels maakt buurten leefbaarder

chevron-down

Greenwheels 28 jaar

Van A naar E - onderzoek 2023

Greenwheels bestaat al sinds 1995. Wat begon met drie deelauto's in Rotterdam is uitgegroeid tot een landelijk netwerk van deelauto's voor iedereen. Er is in bijna 30 jaar veel veranderd in de mobiliteitsmarkt en aan ons merk, maar ons uitgangspunt is niet veranderd: we werken aan de leefbaarheid van steden en buurten.

Deze missie is actueler dan ooit: steden worden voller, er is een groot tekort aan woningen en groene ruimte wordt steeds schaarser. Gelukkig kiezen meer en meer mensen voor Greenwheels en groeien we harder dan ooit.

In 2018 lieten we een onderzoek uitvoeren om te weten te komen wat het effect is van Greenwheels autodelen op de leefbaarheid van steden en buurten. Vijf jaar later, in 2023, hebben we deze studie laten actualiseren. Je vindt hier dan ook de laatste informatie met betrekking tot de impact van station-based autodelen van Greenwheels.

Sinds 2018 is zowel de vraag naar als het aanbod van deelauto’s sterk gegroeid in Nederland; deelauto’s worden steeds meer beschikbaar en meer steden en regio’s worden gedekt.

Uit het 2018 onderzoek bleek dat het effect van Greenwheels autodelen op mens en milieu al erg groot was. Daarom herhaalden we een deel van het onderzoek in 2023 met de volgende hoofdvragen:

Wat draagt Greenwheels bij aan duurzame mobiliteit?
Is het station-based concept van Greenwheels toekomstvast?

Meer ruimte op straat

Greenwheels heeft op dit moment 2.700 deelauto’s. Uit het onderzoek is gebleken dat elke auto door gemiddeld 25 Greenwheels-rijders wordt gebruikt. Deze gebruikers hebben samen acht auto’s weggedaan en zes auto's niet gekocht sinds ze Greenwheels gebruiken. In totaal staan er dus 37.800 minder auto's op straat.

25

actieve bestuurders per deelauto

Sinds ze Greenwheels gebruiken, deden ze 8 auto's weg en schaften er 6 geen auto aan

14

minder privéauto's op straat

x 2.700 Greenwheels-auto’s is dat dus

37.800

particuliere auto's minder in Nederland

Het autobezit onder Greenwheels-rijders is erg laag met een gemiddeld autobezit van 0,15 per huishouden.

Het gemiddelde autobezit in Nederland is 1,15 per huishouden.

Één deelauto bespaart 300 m2 aan ruimte.
Bij 2.700 auto’s is de totale ruimtebesparing 810.000 m2, oftewel:

In meer dan de helft van de gevallen (56%) zit er meer dan één persoon in een Greenwheels. Dit in tegenstelling tot reguliere ritten (slechts 37% wordt gedeeld).

Minder
autoritten

40% van de gebruikers van Greenwheels is sinds zij Greenwheels zijn gaan rijden minder auto gaan rijden. 25% hiervan is zelfs meer dan 5.000 km minder gaan rijden op jaarbasis.

De ritten die Greenwheels-gebruikers voorheen met de auto maakten worden vervangen door:

OV
80%
Fiets
56%
Ik maak de rit niet meer
17%
Met iemand anders meerijden
10%
Scooter
2%
Taxi
1%
Lees meer icon-next

82% van de Greenwheels-rijders legt niet meer dan 5.000 kilometer per jaar af met een personenauto.

De Greenwheels-rijder rijdt de helft van de gemiddelde Nederlandse automobilist (5.000 vs. 10.000 km/jr).

De gemiddelde automobilist gaat 8 keer per jaar met de trein. Een Greenwheels-rijder gaat gemiddeld 84 keer per jaar.

Minder CO2 uitstoot

Lees meer icon-next
clouds 150 k g C O 2 Bes p a r i n g per gebrui k er per jaa r :

Totale besparing van niet-aangeschafte auto’s:

180.060 ton co2

Het belangrijkste motief om gebruik te maken van een deelauto is dat deze goedkoper en gemakkelijker is dan een privéauto.

De waarde van de vaste plek

94%

is tevreden over het Greenwheels-systeem (vaste parkeerplekken).

90%

is tevreden over de loopafstand vanaf huis

Naar welke deelauto-vorm gaat de voorkeur uit?

94% station-based

Vaste parkeerplek
A > B > A

35% zone-floating

Geen vaste plek
A > B > A

31% free-floating

Geen vaste plek
A > B

30% hub systeem

Geen vaste plek
A > B > A

Lees meer icon-next

De #1 reden om Greenwheels te reserveren is een bezoek aan familie of vrienden.

Als Greenwheels er morgen niet meer is, schaft 38% van de gebruikers weer een auto aan.