Greenwheels maakt steden leefbaarder

chevron-down

Greenwheels 25 jaar
Van A naar E

Greenwheels bestaat al sinds 1995. Wat begon met drie deelauto's in Rotterdam is uitgegroeid tot een landelijk netwerk van deelauto's voor iedereen. Er is in 25 jaar veel veranderd in de mobiliteitsmarkt en aan ons merk, maar onze missie is nog steeds hetzelfde: “Steden leefbaarder maken”. Want deze missie is actueler dan ooit:  steden worden voller, wegen drukker en vieze lucht is slecht voor onze gezondheid. Steeds meer mensen kiezen daarom voor Greenwheels. We groeien harder dan ooit. Deze website en het onderzoek laat zien wat de impact is van stationbased autodelen van Greenwheels.

Onderzoeksbureau Goudappel Coffeng, adviseurs in mobiliteit, voerde in augustus 2018 in opdracht van Greenwheels een onderzoek uit onder ongeveer 800 klanten.

Doel van het onderzoek was een antwoord geven op twee hoofdvragen

Maakt Greenwheels haar ambitie waar?
Hoe groot is het potentieel eigenlijk?

Meer ruimte op straat

Lees meericon-next
24

bestuurders delen samen één auto

Sinds ze Greenwheels gebruiken, deden ze 8 auto's weg en schaften 3 auto's niet aan

11

Auto's minder op straat

x2.150 Greenwheels auto’s is dat dus

1.000

auto's minder in steden

In potentie

100.000

Minder auto's

Dit is de oppervlakte van

Klanten van Greenwheels besparen 22.550 auto's, zodat er ruimte is voor leukere dingen

Minder
autoritten

Lees meericon-next
Voor lidmaatschap
7597 km/jr
Na lidmaatschap
5650 km/jr
Besparing
1947 km/jr
check
Deze besparing van 1947 km/jr gaat hoofdzakelijk naar OV en de fiets.

IEDER LID MAAKT GEMIDDELD 33 RITTEN MINDER PER JAAR

116.800.000

MINDER KILOMETER

In potentie

1.5 miljard

Minder kilometer

rocket-line2

Dit is de afstand van 2.100 x
naar de maan en terug.

28% van de klanten zegt: "ik ben na mijn lidmaatschap (veel) vaker de trein gaan gebruiken."

Minder CO2 uitstoot

Lees meericon-next
clouds

Hier zijn 725.000 bomen voor nodig om dit te compenseren

is bereid meer te betalen voor CO2 neutraal vervoer

Bij CO2 neutraal rijden in potentie

1 megaton

minder co2 uitstoot

14% van het klimaatdoel van de regering op mobiliteit

88% van de leden is bereid om elektrisch te gaan rijden

De waarde van de vaste plek

Lees meericon-next
84%

is tevreden over het systeem met vooraf te reserveren vaste plekken.

88%

is tevreden over afstand Greenwheels naar huis

88%

ervaart dat Greenwheels bijna altijd beschikbaar is

Wanneer de keuze wordt voorgelegd kiest:

66% stationbased

Vaste plek
te reserveren vooraf
A > B > A

2% freefloating

Geen vaste plek
niet vooraf te reserveren
A > B

30% hybride

Freefloating en
Stationbased

Als Greenwheels er morgen niet meer is, schaft 27% van de klanten weer een auto aan